huvudbild2

MS Hallmontage AB bildades 2006. Våra uppdrag är främst montage av lagerhallar, idrottshallar, bulkhallar och stålkonstruktioner.
Vi monterar över hela norden